Få det bedre | opnå det DU gerne vil

Anmeldelse og vurdering

Vi mener, at brugerfladen er ligeså vigtigt et element for effekten af en psykologiapp som selve det faktuelle indhold.

favicon_72x72

Nogen gange har det endda afgørende betydning…

Vurderingen af apps

Vi tester alle apps grundigt, og bedømmer dem ud fra 4 afgørende kriterier:

 

1. Brugervenlighed og Design

Brugervenlighed og design er ikke det samme og må på ingen måder forveksles. Brugervenlighed handler om, om vi hurtigt kan orientere os, forstå og afkode brugerfladen og finde frem til de funktioner, vi i situationen har behov for. Det handler om, at det skal være nemt, enkelt og effektivt.

Design afhænger mere af personlig præference. Vi mener dog alligevel, at produktets designkvaliteter spiller sammen med brugervenlighed og er med til at danne den overordnede oplevelse af produktet.

 

2. Lyd og Indtaling

Lyd og indtaling er ikke det samme. Lyd kan være informationer, som giver os feedback på brugerfladen, så vi lettere kan afkode og forstå brugerfladen. Samtidig ligger der et vigtigt følelsesmæssigt aspekt i lyde, som guider og gør os trygge, samtidig med at vi personligt relaterer os til produktet.

Indtaling kan være af øvelser eller af en introduktion eller hjælpefunktion i appen. Vurderingen af indtaling afhænger to ting:
Lydkvaliteten, som kan indeholde irriterende elementer som støj af forskellig slags, lavt niveau, overstyring eller andre elementer der forstyrrer vores fokus på øvelsen.

Derudover møder vi en anden person, som vi lukker helt ind i vores inderste følelsesliv. Indtaleren eller terapeuten spiller en enorm rolle i forhold til de følelser, det sætter igang i vores krop. Her er der ikke nødvendigvis sammenhæng, mellem hvad personen siger, og de følelser det sætter igang i os.

 

3. Brugeroplevelse: Fik vi noget ud af at bruge den?

Her tager vi udgangspunkt i vores egen oplevelse af appen. Vi benytter alle apps over en periode for at finde ud af, hvordan vi oplever brugen af appen ved første møde, men selvfølgelig også ved gentagen eller regelmæssig brug. Derudover tager vi udgangspunkt i vores ekspertviden på området både indenfor design og brugervenlighed og indenfor psykologi.

 

4. Vil vi anbefale appen til andre?

Dette er en samlet vurdering af, om vi mener, der er noget interessant at hente for andre. En app kan godt have fået en forholdvis lav score, men stadig opnå en anbefaling, som vi selvfølgelig forklarer.

 

 

revision og opdatering af anmeldelser

løbende revision

Anmeldelserne er udtryk for vores opfattelse af appen på det tidspunkt, anmeldelsen bliver foretaget.

Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at gå ind og opdatere vores anmeldelser, hvis vi mener, at der er grund til at revidere vores opfattelse af en app, eller hvis vi har skrevet forkerte oplysninger.

 

Opdatering af Apps

Hvis vi erfarer, at en app er blevet opdateret, eller at der er kommet en ny version, tilføjer vi en kommentar til den oprindelige anmeldelse.

Vores anmeldelser er på ingen måder videnskabelige, men bygger på vores test afprøvninger, og viden om området.

Lyd har en intim forbindelse til vores ældste og mest primitive dele af hjernen og taler derfor direkte til vores følelser.

Når vi benytter psykologiapps er det ofte følelser og automatiske tanker, som ligger uden for vores direkte rationelle styring vi arbejder med.

Vi taler om basale tryghedsfølelser, selvværdsfølelser og kompetencefølelser.

 lyd og indtaling spiller en afgørende rolle for om en app virker efter hensigten…eller ej

+

Få vores seneste indlæg direkte til din indboks

css.php